Novosti

Promjene na backup sistemu svih hosting usluga.

Obavijest svim našim postojećim i budućim klientima da smo izvršili neke izmjene oko backup-a vaših podataka. Dodali smo novu opciju jetBackup sistema na sve naše servere te povećali sigurnost vaših podataka. Trenutno radimo backup na dva dodatna servera koji se nalaze u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Novi plan backup ...

Novi Live Chat Support

Novi  Live Chat support je aktivan za brzu komunikaciju s klientima. Za pristup chatu dovoljno je da kliknete na ikonu ili text Live Chat.

 

Tim Name.Ba