Dodavanje muzike na auto dj preko Centova Cast Panela Print

  • 2

Korak 1.

Prvo otvorite panel putem linka https://cast2.name.ba:2199

Prijavite se sa korisnickim imenom i sifrom koji ste predhodno dobili preko email-a. Ukoliko neznate vaše podatke javite nam se preko email-a [email protected]

Korak 2.

Kliknite na Files s lijeve strane panela.

Korak 3.

Nakon sto vam se otvori ova stranica kliknite na Upload i pojavi će vam se novi pop'up ekran kao na sliki ispod.

Nakon što vam se otvori ovaj prozorčić dovoljno je da kliknete na Select Files i da odaberete muziku koju želite da dodate sa vašeg računara.

Ukoliko imate kakavih pitanja ili nejasnoća kontaktirajte na na email: [email protected].


Je li Vam ovaj odgovor pomogao?

« Nazad